Darbo užmokestis

VŠĮ SKUODO PSPC  darbuotojų 2019 m. III ketvirčio darbo užmokestis (DU)

Eil.

Nr.

Darbuotojai

Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)

1

Administracija

1283,50

2

Gydytojai

2225,04

3

Slaugytojai

961,48

4

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

944,83

5

Kitas personalas

657,62

6

Bendras

1160,42