Skambinkite telefonais (8 440) 73642, 73643, 73646 – būsite sujungti su savo šeimos gydytoju.

Apie Mus

Jau 1887 m. Skuode veikė felčerinis punktas, o 1938 m. atidarytas sveikatos punktas, veikęs 4 valandas per parą. Jame dirbo dantistas, veterinaras, akušerė ir gydytojas. 1950 m. įkurta pirmoji Skuodo ligoninė, o prie jos ir poliklinika. Ji įsikūrė mediniame pastate, po vienu stogu su sanitarine-epidemiologine stotim bei „Raudonojo kryžiaus“ draugija.

Vyr. gydytojai:

  • Kazys Neniškis iki 1961 m.
  • Vytautas Babrauskas 1961 – 1963 m.
  • Kazimieras Ašoklis 1963 – 1972 m.
  • Vaclovas Mažrimas 1972 – 1992 m.
  • Arūnas Maksvytis 1992 – 1994 m.
  • Jonas Anužas 1994 – 1998 m.

1974 m., vadovaujant vyr. gydytojui V.Mažrimui, poliklinika persikelia į naujai pastatytą pastatą. Čia patogiai įsikūrė: fizioterapijos, rentgeno, laboratorijos, infekcinių ligų, LOR, akių l., tuberkuliozės, nervų l., stomatologų, vidaus l. bei pediatrų kabinetai. Erdvesnėse patalpose įsikūrė ir poliklinikos registratūra. Ligoninės administracija taip pat persikėlė į polikliniką. 1983-01-31 d. poliklinikos vedėju paskiriamas gydytojas Jonas Anužas, nuo 1984-07-01 ši pareigybė pakeičiama į vyr. gydytojo pavaduotojo. 1989-04-01 vyr. gydytojo pavaduotoju rajono gyventojų med. Aptarnavimui paskiriamas gyd. Virginijus Kiguolis. Vyresniaja medicinos seserimi poliklinikai, nuo 1964 – 1992 m., dirba Danutė Donėlaitė. 1992 m. šias pareigas perima Janina Paulauskienė. 1965 – 1970 m. rajone gyveno apie 28700 gyventojų, 5400 – Skuodo mieste. Gyventojų skaičius 2016 m. – 18060.

Naujienos

Įgyvendinamas projektas.

2020-09-03
Įgyvendinamas projektas.

Įgyvendinamas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“

2019 m. sausio mėn. pradėtas įgyvendinti  projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Projekto vykdytojas – Skuodo rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai  – VšĮ „Skuodo pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ (toliau – Skuodo PSPC) ir VšĮ „ Mosėdžio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ (toliau – Mosėdžio PSPC).

Projekto tikslas yra padidinti Skuodo rajono savivaldybėje teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą ir prieinamumą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams. Įgyvendinant projektą numatyta Skuodo PSPC patalpose įrengti keltuvą žmonėms su negalia. Mosėdžio PSPC  patalpose atlikti remontą,  pritaikant patalpas žmonių su negalia poreikiams, įrengti pandusą. Taip pat Skuodo ir Mosėdžio PSPC numatyta nupirkti būtiną medicinos įrangą bei  įrengti DOTS ir pakaitinio gydymo kabinetus Skuodo PSPC.

Projektui įgyvendinti skirta 184 919,93 Eur ES struktūrinių fondų Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,  savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidės apie 20 000 Eur.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaigos data 2020-11-30.

Informuojame !

2020-09-02

Nebedirbant šeimos gydytojai Laimai Slabienei VšĮ Skuodo PSPC, buvusi gydytojos apylinkė perskirstyta likusiems dirbantiems gydytojams.

Norintys sužinoti, prie kokio gydytojo jie yra prirašyti, prašome kreiptis į VšĮ Skuodo PSPC registratūrą arba skambinti telefonais: 8 440 73646, 8 440 73642

 Maloniai visų lauksime.

Informacija !

2020-08-20

VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras 2020-07-31 įvykdė viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimą. Šią savaitę bus pasirašyta sutartis su AB Telia Lietuva dėl fiksuoto ryšio paslaugų atnaujinimo ir naujos aparatūros įdiegimo. Registratūroje bus padidintas įeinamų skambučių skaičius, taip pat bus galima tiesiogiai paskambinti į gydytojų kabinetus. Naujos aparatūros galimybės leis įrašyti pokalbius, taip pat užtikrinti grįžtamąjį ryšį (perskambinti į neatsakytus skambučius). Taip pat bus įdiegtas skambučių srautų valdymo mechanizmas ir tai pagerins galimybes prisiskambinti į registratūrą ir bus užtikrintas grįžtamasis ryšys. 

Svarbi informacija!

2020-05-29

Mieli pacientai,

VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojų ir slaugytojų darbo metodai keičiasi.

Norime informuoti, kad:

Registruotis pas šeimos gydytoją reikia telefonu (8 440) 73646. Užsiregistravus, konsultacijos su šeimos gydytojais ir slaugytojomis bus vykdomos nuotoliniu būdu – naudosime telefonines konsultacijas. Paskambinus telefonais (8 440) 76342, (8 440) 73644, (8 440) 73643 būsite sujungti su savo šeimos gydytoju. Tik su šeimos gydytojo leidimu bus galima atvykti į pirmines paslaugas teikiančią įstaigą. Įstaigoje vienu metu galės būti ribotas pacientų skaičius.

Nuolat vartojamų vaistų receptai ir medicinos priemonės bus pratęsiamos nuotoliniu būdu.

Nedarbingumo pažymėjimai dėl karantino, traumos ar ligos bus išduodami nuotoliniu būdu.

Siuntimai specialistų konsultacijoms ir planinėms stacionarinėms paslaugoms bus išrašomi elektroniniai, nuotoliniu būdu.

Profilaktinės sveikatos patikros atidedamos.

Dėl planinių skiepijimų būtina visų pirma susisiekti su šeimos gydytoju.

Laboratoriniai tyrimai bus atliekami tik šeimos gydytojo sprendimu ir tik tiems kam būtina.

Norime nuraminti, kad šeimos gydytojai ir slaugytojos suteiks visą Jums reikalinga pagalbą ir užtikrins reikalingas paslaugas jūsų tęstinei sveikatos priežiūrai.

Mums sudėtinga Jus užregistruoti pas specialistus konsultacijoms, kartais tai užtrunka. Mūsų tikslas – Jūsų ir Jūsų artimųjų sveikatos išsaugojimas!

Būkite kantrūs ir supratingi. Ačiū.

Kaukių dėvėjimas visuomenėje. Naujos Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijos:

2020-04-15

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (angl. ECDC) šią savaitę paskelbė rekomendacijas apie veido kaukių dėvėjimą visuomenėje nesergantiems asmenims, siekiant sumažinti galimą ikisimptominį ar besimptomį COVID-19 ligos perdavimą kitiems asmenims.

Veido kaukių dėvėjimas viešose vietose gali būti infekcijos šaltinio kontrolės priemonė, siekiant sumažinti infekcijos plitimą visuomenėje, sumažinant kvėpavimo takų lašelių išsiskyrimą iš užsikrėtusių asmenų, kurie dar neturi simptomų ar kurie yra besimptomiai infekcijos nešiotojai, rašoma naujausiose Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijose.

INFORMACIJA DĖL VŠĮ SKUODO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO METU!

2020-03-16

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. 

Pagal vyriausybės nutarimą ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis šia tvarka:

Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojo-gydytojui konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos; 

Planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinąjai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė;

Paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose;

Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas;

Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą.

Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl naujojo koronaviruso ir rekomendacijų gyventojams.

2020-02-18

Kaip sukurti medicininės pažymos peržiūros kodą?

2019-05-27

Visi duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose gydymo įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu, patikrinimą atliekantis šeimos gydytojas, tiek gydytojas odontologas duomenis apie vaiko sveikatos būklę turi įvesti į elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą.

Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Su VSS IS dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje.

Informacija!

2019-05-21

 VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos skyrius atostogaus nuo

š. m. birželio 17 d. iki liepos 23 d.

Pacientų dėmesiui!

2019-03-28

 Atsiradus netikėtam poreikiui  vakcinai nuo tymų siūloma  dviejų  gamintojų vakcinos :

 1. M-M-RVAXPRO milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai N1 (MSD VACCINS, Prancūzija) kaina 29,04 €  be PVM ;

 2. PRIORIX milt. ir tirpik. inj. susp. užp. šv. 0,5ml N1 (GlaxoSmithkline Beech) ) kaina 33,15 €  be PVM .

 Abi vakcinos yra vardinės , pristatymas per 5-7 darbo dienas po užsakymo pateikimo ir patvirtinimo.

VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras

Įmonės kodas: 173942495

Adresas: Šatrijos g. 5, Skuodas, Lietuva
Pašto kodas: LT-98114
Telefonas: 8 440 73642 
El. Paštas: info@skuodopspc.lt

Darbo laikas: I - V  7:30 iki 17:00 val.