Atviri duomenys

Paskelbta

| Atnaujinta

  • Informuojame, kad VšĮ Skuodo PSPC nesudaro atvirų duomenų rinkmenų ir nekaupia pakartotinio naudojimo sveikatos duomenų. Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenys elektroniniu būdu perduodami į centrinę ESPBI informacinę sistemą.
  • Išsamiau su savo (paciento) elektronine sveikatos istorija galite susipažinti prisijungę prie portalo esveikata.lt.