Nemokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Paskelbta

| Atnaujinta

Pagal sutartį su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, prisirašiusiems prie įstaigos ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu gyventojams įstaigoje teikiamos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos (finansuojamos iš PSDF biudžeto) vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“.

Nemokamas paslaugas teikia: 

 • Gydytojai: šeimos, vaikų ligų, vidaus ligų, chirurgas, ginekologas, odontologai;
 • Slaugos specialistai: bendros praktikos slaugytojai, bendruomenės slaugytojai, akušerės; 
 • Odontologo padėjėjos; 
 • Klinikinės diagnostikos laboratorijos specialistai.
 1. Gydytojų teikiamos paslaugos: 
 • profilaktika, įskaitant vaikų nukreipimą skiepijimams pagal SAM patvirtintą planą valstybės lėšomis pirktomis vakcinomis, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos mokymą, nukreipimą tyrimams profilaktiniais tikslais (išskyrus darbuotojų ar įsidarbinančiųjų patikras – pagal SAM 200005-31 įsakymą Nr. 301);
 • diagnostika (apima gydytojo apžiūrą, nukreipimus tyrimams atlikti ar kitų specialistų konsultacijoms); 
 • gydymo paskyrimas išrašant receptus vaistams, procedūroms; 
 • manipuliacijos pagal Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“; 
 • nedarbingumo ekspertizė pagal Šeimos gydytojo medicinos normą;
 • Šeimos gydytojų iškvietimai į namus pagal direktoriaus 2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr.V1-23 patvirtintą iškvietimų į namus procedūrą.
 1. Slaugytojų teikiamos paslaugos įstaigoje bei pacientų namuose pagal gydytojų paskyrimus: Injekcijos, infuzijos, perrišimai, skiepijimai pagal nemokamų skiepijimų apimtis, funkcinės diagnostikos procedūros (EKG, spirometrija,), sveikatos mokymas, ir kitos procedūros pagal Lietuvos medicinos normą MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
 1. Gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos (pagal SAM 2005 m. gruodžio 5 d įsakymą Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ bei pagal sutartį su Klaipėdos teritorine ligonių kasa. 
 2. Prevencinių priemonių programos: 
  • Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa. 
  • Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa. 
  • Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.
  • Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa. 
  • Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. 
  • Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 
 1. Būtinosios medicinos pagalbos suteikimas draudžiamiesiems Lietuvos respublikos gyventojams ar Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr.V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ pagal šeimos gydytojo medicinos normą. 
 2. Klinikinės diagnostikos laboratorijos atliekami nemokami tyrimai, įeinantys į pirminės asmens sveikatos priežiūros apimtis bei nemokami tyrimai su apribojimais atliekami pagal skatinamųjų ir prevencinių programų, reglamentuotų LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais, apimtis. 
 1. Nemokamų paslaugų teikimo tvarka

Nemokamų paslaugų teikimo sąlyga – registracija pas gydytoją, kuomet registratūroje patikrinamas asmens privalomasis sveikatos draudimas, ir ar asmuo yra įrašytas į įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašus. 

Visos nemokamos procedūros, tyrimai, išskyrus arterinio kraujospūdžio pamatavimą,

kuris atliekamas procedūrų kabinetuose, atliekami tik pagal gydytojų nukreipimus. Tyrimai profilaktiniais tikslais atliekami ne dažniau kaip kartą metuose, jeigu profilaktinius tyrimus reglamentuojantis įsakymas (SAM 2000-05-31 įsakymas Nr. 301) nenumato kitaip arba atlikto tyrimo rezultatai neatitinka normos. Šiuo atveju apie pakartotinio tyrimo indikacijas sprendžia gydantis gydytojas. 

Tyrimų kiekis diagnostikos tikslais arba susirgimo gydymo kontrolės tikslais neribojamas, tačiau apie jų poreikį sprendžia tik gydantis gydytojas ( pačių pacientu pageidavimu atliekami tyrimai yra mokami ir jiems nebūtinas gydytojo nukreipimas, jeigu tas tyrimas neturi įtakos paciento būklei).